Confidentialitate

Pentru a accesa site-ul, nu este nevoie sa furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care se doreste activarea si utilizarea de servicii oferite prin site, putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va identifica personal sau pentru a va contacta online sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul utilizatorilor (de exemplu, daca le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele online). Tipurile de informatii colectate pot varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele si adresa de e-mail.

Datele furnizate de catre utilizatori sunt strict confidentiale. Telekom Romania se angajeaza in fata utilizatorilor sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru scopurile declarate in prezentele Conditii Generale, precum si pentru activarea, vanzarea, achizitionarea si utilizarea serviciilor oferite pe site. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Telekom Romania se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care fiecare utilizator le furnizeaza despre sine.

Datele utilizatorilor vor fi utilizate de catre Telekom Romania in scopul administrarii site-ului, pentru informarea utilizatorilor privind situatia contului lor, informarea utilizatorilor privind serviciile prestate si/sau evaluarea serviciilor oferite, activitati comerciale, activitati de promovare a produselor si serviciilor, efectuarea de loterii publicitare, activitati de marketing, de publicitate, de media, de relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, in scopul prevenirii/depistarii fraudelor, in scopurile mentionate in Formularul de Comanda si in orice alte scopuri permise de lege.  

Telekom Romania se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele utilizatorilor cu caracter personal colectate de Telekom Romania prin intermediul site-ului nu vor fi divulgate unei entitati terte (din afara grupului Telekom) pentru a fi folosite in scop de marketing direct, daca utilizatorul nu si-a exprimat in mod expres consimtamantul in acest sens. Telekom Romania poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor altor societati din cadrul grupului Telekom, cum ar fi OTE sau DT. De asemenea, Telekom Romania poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor catre alti parteneri ai Telekom Romania, daca acest lucru este in legatura sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate prin intermediul site-ului sau alte activitatii pentru care utilizatorul si-a creat cont personal pe site.

Partenerii Telekom Romania in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal sunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001 si notificate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carcater Personal.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizator pe site pot fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Prin completarea datelor necesare pentru crearea contului personal pe site, utilizatorul a fost informat si a acceptat Termenii si Conditiile Generale pentru Utilizarea site-ului LocalHub.ro. Utilizatorul isi exprima acordul explicit si fara echivoc ca datele sale cu caracter personal transmise pentru crearea contului personal pe site si inregistrarea pe site sa fie folosite de catre Telekom Romania si partenerii sai.

De asemenea, Telekom Romania poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor altor societati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:  

  • unor terte persoane desemnate/imputernicite de Telekom Romania sa presteze pentru si/sau in numele Telekom Romania serviciile disponibile pe site; 
  • catre operatori ce presteaza servicii de cercetare de piata; 
  • partenerilor contractuali ai Telekom Romania si auditorilor acestora; 
  • altor persoane, in conditiile legii.

Privind datele sale personale, utilizatorul are urmatoarele drepturi: de informare, de acces si interventie la acestea, de opozitie justificata la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justitiei, conform art. 12-18 din Legea nr. 677/2001. Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele sale personale sa fie prelucrate in scop de marketing. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul va inainta catre Telekom Romania o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate, Turnul de Nord, Bucuresti, sector 1, cod 013702 sau prin email la adresa contact@localhub.ro. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Telekom Romania va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Orice incercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz.